Ukázky našich prací


ČVUT Kladno - budova fakulty biomedicínského inženýrství - malba textů, loga
a linky EKG na fasádu